Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). När du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till oss ska du kunna känna dig trygg och därför har vi upprättat den här policyn.Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Nedan följer exempel på de personuppgifter vi behandlar:

  • Företag
  • Namn
  • Telefonnummer till arbete
  • Adress till arbete
  • Titel
  • E-postadress

 

Bilder

Bilder på våra kunder finns inte på företaget.
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med kundregistrering, offertutförande samt orderläggning.
Behandling av personuppgifter
Våra rutiner och arbetssätt är med utgångspunkt att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Enligt ovan strävar vi efter att inte lämna ut dina personuppgifter till andra personer/företag utanför organisationen. Vid utlämning av dina personuppgifter till tredje part ska detta ske i samtycke med er.
När någon kontaktperson slutar på kundföretaget och personuppgifterna inte längre är nödvändiga, sker en rensning utav dessa.

 

Ansvar

Sibbarps Husbryggeri AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas.