100 kvm kakel

100 kvm kakel, och visst blev det snyggt.