Färdigvarulager

Plastridå och AC för kylning är på plats, nu skall lagret fyllas upp ordentligt