Ånggenerator

Den gasdrivna ånggeneratorn är kraftkällan i bryggeriet. Till vänster syns ånggeneratorns rum (brandcell). På den 2:a bilden från vänster är dörren öppnad. Den 3:e bilden visar vattenbehandling och matarvattentanken, som är en nödvändighet innan vi spolar in dricksvattnet i pannan. Sista bilden visar skorstenen och en del säkerhetsutsläpp.