Den viktiga avloppsrännan

18 meter ca 20 cm djup bottenplatta sågades upp och kontorstoalettens golv bilades upp, sedan kunde vår 14 meter rostfria ränna läggas på plats. Det blev fint!