Vi bygger ett nytt bryggeri

I slutet av 2016 började vi renovera och bygga om en en ganska sliten lager- och kontorslokal i Limhamns Industriby. Så mycket som möjligt av kontorsytorna byggdes om till brygg- och lagerytor.